Laczkovits-Takács Tímea (2019): Idősügy a győri Egészséges Városok Program tükrében in POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15. évfolyam, 1-3. szám pp. 238-254.
 
Laczkovits-Takács Tímea (2019): Győr város önkormányzatának szerepvállalása a helyi szociális közszolgáltatások biztosításában in TÉR-GAZDASÁG-EMBER, 7. évfolyam, 2-3 . szám, pp. 277-309. 
 
Fekete Dávid – Laczkovits-Takács Tímea (2019): Győr-Újvárosi szociális városrehabilitációs program a győri humánszolgáltatási modell vonatkozásában. Fekete Dávid (szerk): Városfejlődés és agrárinnováció a Kárpát-medencében : A Gróf Bethlen István Kutatóközpont évkönyve. Győr, Magyarország: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 73-96
 

Laczkovits-Takács Tímea (2019): Győr stratégiai dokumentumai a szociálpolitika tükrében. Szociálpolitikai Szemle. V. évfolyam, 1. szám, 81-95.

Fekete Dávid – Laczkovits-Takács Tímea (2019): The effect of social rehabilitation on the urban segregations. Deturope, Volume 11, Issue 2, 143-168.

Dézsi Csaba András – Fekete Dávid – Szentes Veronika – Laczkovits-Takács Tímea (2020): Impact of the Coronavirus Epidemic on Local Social and Healthcare Services through the Example of a Hungarian City. Polgári Szemle. Gazdasági és Társadalmi folyóirat, Volume 16, Special Issue, 157-170.

Laczkovits-Takács Tímea (2020): Győr lakásügyi politikája a rendszerváltás után. Polgári Szemle, évfolyam, 4-6. szám, 450-465.